Controllers Turku Oy
Etusivu
Toimenkuva
Toimintatapa
Asiantuntemus
Asiakkaan Hyöty
Controllers-palvelupaketti
Sähköinen taloushallinto
Referenssit
Yhteydenottolomake
Yhteystiedot
Controllers Turku Oy
Puutarhakatu, 20100 Turku
Apollonkatu, 00100 Helsinki
sanna.tuominen@controllersturku.fi

Taloushallinnon asiantuntijapalveluita

TOIMENKUVA - Yritys ja tehtävä

Controllers Turku Oy on taloushallinnon asiantuntijapalveluja tarjoava yritys. Toimistomme sijaitsee Turun ydinkeskustassa. Tehtävämme on tuottaa asiakkaan tarpeenmukaista palvelua, oli sitten kyse peruskirjanpidosta tai laaja-alaisemmasta talousosastopalvelusta. Pienenä ja joustavana organisaationa pystymme vastaamaan asiakasyrityksen yksilöllisiin tarpeisiin kaikilla taloushallinnon alueilla jo yrityksen perustamisvaiheessa.

TOIMINTATAPA - Keskitymme olennaiseen

Tavoitteenamme on asiakasyritysten kannattavuus ja tavoitteiden mukainen kasvu. Asiakkaan tavoitteet kartoitetaan palvelupakettia luotaessa. Siten voimme tuottaa asiakkaalle oikeaa tietoa oikeaan aikaan.

ASIANTUNTEMUS - Koulutus ja kokemus

Asiantuntemuksemme perustuu korkeakoulutasoisen henkilöstön yli kymmenen vuoden työkokemukseen sekä jatkuvaan koulutukseen. Käytännön kokemusta meillä on toiminimiyrittäjistä konserneihin, yhden hengen palveluyrityksistä teollisuustuotantoon. Kansainvälistä kokemusta meillä on niin pohjoismaisesta, keskieurooppalaisesta kuin venäläisestäkin taloushallintoympäristöstä.

ASIAKKAAN HYÖTY - Asiakkaan näkökulma

Pienenkään yrityksen ei kannata yksin painiskella kirjanpito-, vero- ym. talousasioiden parissa. Yrittäjän kannattaa keskittyä omaan osaamisalueeseensa ja jättää pakolliset talousasiat asiantuntijan huoleksi. Meille on tärkeää, että asiakas saa tarpeidensa mukaista tietoa oman yrityksensä taloudellisesta tilanteesta.

CONTROLLERS-PALVELUPAKETTI

Tarjoamme taloushallinnon pakettia, johon sisältyy sekä controllerin että kirjanpitäjän palvelut. Kaikkien taloushallinnon rutiinien (kirjanpito, myynti- ja ostoreskontra, maksuliikenne, palkanlaskenta, verotus) lisäksi teemme asiakasyrityksen tarpeiden mukaisesti toiminnan analysointia, riskin- ja kassanhallintaa sekä organisoimme budjetointi- ja ennusteprosesseja. Palvelupaketti räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan seuraavista osista:

Kirjanpito

Peruskirjanpito, tilinpäätös, verotus, viranomaisilmoitukset

Palkkahallinto

Palkanlaskenta, henkilöstön vakuuttaminen, viranomaisilmoitukset

Reskontra

Ostoreskontra, maksuliikenne, myyntireskontra, saatavien valvonta

Controller I

Budjetointi, kannattavuuden ja kasvun kontrollointi, riskinhallinta

Controller II

Kassareservin hallinta, hallitustyöskentely

ASIAKASREFERENSSIT

Asiakkaamme ovat ammattilaisia eri aloilta. Tässä muutamia:

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN TARJOAJA

  • ProCountor
    Controllers Turku Oy on ProCountor partneri.

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Nimi*
Sähköposti
Puhelin
Viesti
Haluan, että minuun otetaan yhteyttä
Sähköpostilla
Puhelimella

TALOUSHALLINTO-OHJELMISTO PROCOUNTOR

ProCountor on kattava sähköisen taloushallinnon ohjelma yrityksen ja tilitoimiston yhteiskäyttöön. Ohjelmalla on mahdollista hoitaa mm. kirjanpito, laskutus, reskontra, palkanlaskenta, maksuliikenne, talouden seuranta sekä viranomaisilmoitukset. Ohjelmaan sisältyy myös valmius lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja. Sähköinen taloushallinto mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn, poistaa päällekkäiset rutiinit ja jakaa työn joustavasti asiakkaan ja tilitoimiston välille. Tutustu ProCountorin sähköiseen taloushallinto-ohjelmaan.

Toteutus Nenla Oy